Μικτοσ τεκτονισμοσ

Θα βρείτε τις νεότερες πληροφορίες για εμάς σε αυτή τη σελίδα..

    Ο Μικτός Τεκτονισμός, δέχεται στις τάξεις του και τις γυναίκες. Εργάζεται, ως επί το πλείστων, συμφώνως του Τυπικού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, τόσο στους τρεις πρώτους βαθμούς, δηλαδή Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος (1ο – 3ο), όσο και στους ανώτερους φιλοσοφικούς βαθμούς (4ο – 33ο).

    Η καταγωγή του Μικτού Τεκτονισμού της Ελλάδας, έλκεται από το Ordre Maconnique Mixte International de Droit Humain. H Ελληνική Δικαιοδοσία του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Το Ανθρώπινον Δίκαιο» ιδρύθηκε την 28η Οκτωβρίου 1926 με το σχηματισμό της πρώτης Μικτής Στοάς της Ελλάδας εν Ανατολή Αθηνών με το διακριτικό όνομα «Αθηνά» αριθμός 815.

    Το 1996, η παρουσία του Le Droit Humain στην Ελλάδα πέρασε από μια περίοδο κρίσης και ένα σχίσμα που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση μελών και στοών, που στην πορεία συγκρότησαν το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα ΔΕΛΦΟΙ, στους κόλπους του οποίου εντάχθηκε μεγάλο μέρος της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος. Το Δ.Τ.Τ. ΔΕΛΦΟΙ αποτελεί σήμερα το μαζικότερο φορέα του ελληνικού μικτού τεκτονισμού στη χώρα και καταγόμενο μυητικά από το Ανθρώπινο Δίκαιο, διατηρεί τη μυητική διαδοχή αδιάσπαστη μέχρι και τις μέρες μας, έχοντας αγαστές σχέσεις φιλίας, αδελφοσύνης, αδελφική αγάπης και αναγνωρίσεως με τη Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδας - ΔΕΛΦΟΙ (Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. - ΔΕΛΦΟΙ).