προϋποθεσεισ εισδοχησ

    Ο Τεκτονισμός δέχεται στις τάξεις του ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στην παγκόσμια αυτή αδελφότητα, εφόσον όμως πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  1. Να πιστεύουν σε ένα Υπέρτατο Ον, ως ο ελάχιστος κοινός τόπος αληθείας, που μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός ηθικού τρόπου ζωής και την πνευματική αναζήτηση.
  2. Να πρόκειται για άτομα καλής πίστεως και χρηστών ηθών, που αποδέχονται συνειδητά τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού.
  3. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 23 ετών.
  4. Να μην είναι άεργοι.
  5. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως για ποινικά κολάσιμες πράξεις.
  6. Να μην έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
  7. Να καταδικάζουν τα ανελεύθερα, απολυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα.

 

    Οι υποψήφιου υπογράφουν σχετική για την εισδοχή τους αίτηση, και εφ’ όσον γίνει δεκτή, εντάσσονται στη δύναμη της Στοάς στην οποία απευθύνθηκαν, μετά από μυητική διαδικασία, και συμφώνως των οικείων Τυπικών.

 

(Επιστροφή στα Άρθρα)...