Διεθνής Μικτός Τεκτονισμός

 

    Κατά τον ρου της παγκόσμιας πορείας της ανθρωπότητας, κάθε ιστορική περίοδος ανέδειξε τα ξεχωριστά εκείνα άτομα που υπήρξαν ελεύθεροι στοχαστές. Εκείνους που με το πνεύμα και την πολιτεία τους συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της κοινωνίας. Εκείνους που έμπρακτα πίστευαν ότι ολοκληρωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν μεριμνά τόσο για το υλικό, όσο και για το πνευματικό μέρος της καθημερινότητάς του, παραμερίζοντας τους όποιους αφορισμούς.

    Στην σημερινή καμπή της ανθρωπότητας δεν είναι δύσκολη η διαπίστωση στοιχείων πνευματικής κρίσης, που καθιστούν αμφίβολη την πρόοδό της. Πολλοί διατείνονται ότι η παγκοσμιοποίηση γκρεμίζει τα πραγματικά και τα πολιτιστικά όρια των λαών και των εθνών για να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά - με την αρχαία ελληνική σημασία της λέξης, όπου αγορά = τόπος συγκέντρωσης και διακίνησης υλικών και πνευματικών αγαθών - χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων προστασίας της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας κάθε λαού. Αφήνει Κερκόπορτες απ΄ όπου ο ανταγωνισμός, αθέμιτος πολλές φορές, παρεισφρύει  και βρίσκει το έδαφος εύφορο και γιγαντώνεται. Τότε είναι που τα πνευματικά αγαθά υποτιμώνται, αφού το όφελος το οποίο προσφέρουν είναι άδηλο και μακροπρόθεσμο, γιατί δυστυχώς η προτεραιότητα δίνεται στον αγώνα για την απόκτηση των υλικών αγαθών και την επίτευξη του μεγίστου κέρδους.

    Σε αυτήν την κοινωνία της σύνθλιψης του ατόμου ως οντότητας πνευματικής, όπου παραμερίζεται το επιθυμητικόν μέρος της ψυχής, όπως αυτό ορίζεται από τον Πλάτωνα, υπερτονίζεται η ύλη και η επιδίωξη της ευδαιμονίας με βάση τα υλικά αγαθά, έρχεται ο Τεκτονισμός να προσφέρει στους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους από τον ατέρμονα κάματο της επιβίωσής τους, που, όμως, μέσα τους ελλοχεύει η υποψία ότι η ευτυχία συνδέεται στενά με την αρετή, "την κάθαρση". Απευθύνεται επίσης σε όλους ανεξαιρέτως εκείνους των οποίων οι πνευματικές  αναζητήσεις είναι τέτοιες, που τους ωθούν στην αναζήτηση ηθικών ερεισμάτων. Σε όλους εκείνους που ανεξάρτητα από το φύλο και τις όποιες μεταξύ τους κοινωνικές και πολιτισμικές ετερότητες έχουν τον πόθο και παίρνουν την στερεή απόφαση να τα ανακαλύψουν και να τα κάνουν δικά τους. Ο Τεκτονισμός αποτελεί, με άλλα λόγια, το μέσον με το οποίο ο άνθρωπος θα προσεγγίσει τους πνευματικούς του στόχους.

    Είναι ένας δρόμος που αφορά στα άτομα εκείνα που πιστεύουν ότι οφείλουν να φροντίσουν το πνεύμα και την διάνοια. Αποτελεί το εργαλείο που θα διανοίξει την ατραπό της εσωτερικής αναζήτησης και προσφέρει τα υλικά για την ανέγερση του ατομικού πνευματικού οικοδομήματος. Συνιστά στη διαμόρφωση και στη λείανση του χαρακτήρα, και στοιχειοθετεί υιοθέτηση συμπεριφοράς με γνώμονα την προσφορά και την αρωγή προς τον συνάνθρωπο, αποκαλύπτοντας ότι ταυτόχρονα είναι και διδασκαλία που αφορά όλους. Και τούτο γιατί αντιμετωπίζει το έλλογο όν, τον άνθρωπο, ως δισυπόστατη αρχή η οποία στηρίζεται εξ ίσου σε πνεύμα και ύλη. Συνεπώς, τα μηνύματά του αφορούν στην παγκόσμια κοινότητα.

 

Η Παγκοσμιότητα του Τεκτονισμού

 

    Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τεκτονικών δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο αποβλέπει στην πραγμάτωση και εδραίωση του οράματος του Τεκτονισμού ως θεσμού παγκοσμίου, που τροφοδοτεί την σκέψη των ανθρώπων με τα ιδανικά της Ελευθερίας, της Ισότητος, της Αδελφοσύνης, της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης. Ο θεσμός αυτός, με την λειτουργία του, δεν τροφοδοτεί μόνον την σκέψη, αλλά και το συναίσθημα. Καλεί τον Άνθρωπο να πλημμυρίσει την καρδιά του με αγάπη, κατανόηση και καλοσύνη. Τον ενδυναμώνει με πίστη, για να εμπιστευθεί περισσότερο τον εαυτό του και να κατανοήσει σε διάφορα επίπεδα τόσον το εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό του περιβάλλον. Τον χαλυβδώνει με ελπίδα, υπομονή και ταπεινότητα, ώστε να τελεσφορήσουν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του.

    Όλα αυτά καθιστούν τον Τεκτονισμό πάντοτε χρήσιμο και πάντοτε επίκαιρο. Διότι ο Τεκτονισμός αφ΄ εαυτού είναι τρόπος ζωής,- τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς-, γνώρισμα όχι μόνον των διανοουμένων και των φιλοσόφων, αλλά όλων των ελεύθερα σκεπτόμενων Ανθρώπων. Γι' αυτό ο Τεκτονισμός είναι παγκόσμιος και διαχρονικός.

 

Η Τεκτονική Πρόσκληση

 

    Ο Τεκτονισμός απευθύνεται προς όλους τους ελευθέρους και χρηστοήθεις ανθρώπους, με κέντρο του ενδιαφέροντος του τον ίδιο τον Άνθρωπο, ως ολοκληρωμένη οντότητα. Τον Άνθρωπο που στην καθημερινή βιωματική του ασκεί τη διάνοιά του και δημιουργεί πολιτισμό. Τον Άνθρωπο που ανακαλύπτει τη δύναμη του πνεύματός του, και προσπαθεί να ξεφύγει από τα δεσμά της ύλης. Αυτόν που -κατά τον Αριστοτέλη- "φύσει ορέγεται του ειδέναι". Αυτόν που προσπαθεί να προσδιορίσει τον σκοπό της ύπαρξής του. Αυτόν που αναζητεί την ελευθερία του, και μέσω αυτής την ευτυχία.

 

Ο ρόλος της γυναίκας

 

    Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, προσβλέπουσα σε μια συνεχή ανανέωση, θεωρεί τη γυναίκα ως ισότιμο συνοδοιπόρο στη δύσκολη καθημερινότητα και υποκλίνεται στο έργο της, όταν αυτό αποπνέει δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, σεβόμενη και τη θέση, αλλά και τον ρόλο της στην κοινωνία. Αναγνωρίζοντας όλα αυτά, αλλά προ πάντων επειδή το όραμα μιας ανθρωπότητας ελευθέρων κοινωνιών αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο του, ο Μικτός Τεκτονισμός πρεσβεύει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο και εγγύηση για την εν αρμονία ανάπτυξη και εξέλιξη των μελλοντικών γενεών. Υποδέχεται στους κόλπους του τις γυναίκες και επιδίδεται στη συνέχιση του πνευματικού του έργου. Ακολουθώντας δε την παράδοση των αρχαίων μυστηρίων, όπου γυναίκες και άνδρες, ελεύθερα και ισότιμα προσέρχονταν στα μυστήρια και γίνονταν δεκτοί σε αυτά, και διατρανώνοντας ότι η ηθική υπόσταση του ανθρώπου δεν έχει φύλο, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως να πορευθούν για την προσέγγιση των εσωτερικών τους αναζητήσεων.

 

Η Τεκτονική Μεθοδολογία

 

    Ο Τεκτονισμός αναπτύχθηκε ως μεθοδολογικό σύστημα αναζήτησης της Αλήθειας διατυπωμένο με σύμβολα και αλληγορίες, που αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ του φαινομένου και της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα των συμβόλων και των αλληγοριών εξαφανίζουν την αδυναμία της γλώσσας να εκφράσει τις αρχέτυπες έννοιες ως όλον. Έτσι, ο Τέκτων δεν αποδέχεται δογματικά ή αποκλειστικά ό,τι επιβάλλουν οι διάφορες δοξασίες, αποθέτοντας την απόλυτη ελευθερία της συνείδησής του στην έρευνα, πριν την παραδοχή αληθειών, που αφορούν την πορεία του στη ζωή.

 

Η Τεκτονική Παράδοση

 

    Ο Τεκτονισμός με την μεθοδολογία του κατά τεκμήριο είναι πολυσυλλεκτικός, αφού υιοθετεί στοιχεία από πολλές και διαφορετικές πηγές διαφόρων εποχών χρονικά. Παρά το γεγονός ότι είναι κατά βάση ερευνητικός, εν τούτοις, αφομοιώνει απόψεις που δεν δεσμεύουν το ελεύθερο πνεύμα να ατενίζει προς την κατεύθυνση της απόλυτης Αλήθειας.

 

    Έτσι δημιουργεί την Τεκτονική Παράδοση, την συσσωρευμένη πολιτισμική κληρονομιά του, η οποία αποτελεί την παρακαταθήκη στην οποία διασώζεται και διατηρείται η διαρκής προσπάθεια του ανθρώπου που στοχεύει στην πνευματική του ανέλιξη.

 

Η Κοινωνική Διάσταση

 

    Το κεντρικό ενδιαφέρον του Τεκτονισμού δεν περιορίζεται μόνον στον Άνθρωπο ως μονάδα, αλλά επεκτείνεται με την ίδια ζέση και προς την κοινωνία. Διότι εκεί είναι το πεδίο όπου κυκλοφορούν οι ιδέες και υλοποιούνται οι πρωτοβουλίες. Εκεί αναπτύσσονται οι αξίες και ελέγχεται η δύναμη του πνεύματος. Εκεί εξελίσσεται ο Πολιτισμός. Οι δράσεις του πολιτισμού και η αλληλεπίδραση των αξιών, δεν μπορεί παρά να φέρουν ενωτικά αποτελέσματα για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία.

 

    Ο Τεκτονισμός ως παραγωγός και συντηρητής ιδανικών, δημιουργεί συνθήκες πνευματικής διεύρυνσης και ανάτασης, επηρεάζοντας δυναμικά τη διάπλαση της πνευματικής και ηθικής ζωής, σε κάθε χώρο, όπου εμφανίζεται, ενώ ιστορικά και πρακτικά τείνει να γίνει συνώνυμος της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, προσβλέποντας, υπό το πρίσμα της Ελευθερίας, σε μία παγκόσμια ειρηνική κοινότητα, διεπόμενη από τους πλέον ισχυρούς δεσμούς Ενότητος και Αδελφοσύνης.

 

Η Εξέλιξη

 

    Παρά το γεγονός ότι ο Τεκτονισμός αποτελεί διαχρονικά την παρακαταθήκη ιδεών, πάντοτε επίκαιρων, εν τούτοις αντιμετωπίζει την πρόκληση των σημαντικών αλλαγών που σημειώνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ως συνέπεια των κατακτήσεων της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, μεγάλες αλλαγές έχουν σημειωθεί τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο οικονομικό γίγνεσθαι. Όλα μοιάζουν σήμερα να βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ή σε εξελικτική καμπή. Μια εξελικτική καμπή, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα, που όμως δημιουργεί ανισορροπίες εμφανιζόμενες ως κρίση στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις με θλιβερά συνακόλουθα αποτελέσματα, όπως ο πόλεμος, η φτώχεια, η απελπισία των ανθρώπων, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλες αλλαγές, η δυσπιστία των λαών, η εγκληματικότητα και η διεθνής τρομοκρατία.

 

    Όμως, σε δύσκολους καιρούς ωριμάζουν σταδιακά οι κατάλληλες συνθήκες κατανόησης και αλληλο-αποδοχής μεταξύ κοινωνικών εταίρων για το κοινό όφελος και μεταξύ κρατών για τη σταθεροποίηση της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Παράλληλα, η επανάσταση της πληροφορικής διευκολύνει σήμερα τη ζωή των ανθρώπων, συμβάλλοντας στην μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλοκατανόηση. Ακόμα και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρά τις δυσμενείς επιρροές τους, βοηθούν στην αλληλο-αποδοχή και παγίωση των εθνικών παραδόσεων, ενώ οδηγούν και προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων διεθνών θεσμών και προτύπων, που ίσως να προετοιμάζουν το ξεκίνημα ενός νέου Πολιτισμού.

 

Η Προοπτική

 

    Απέναντι στις σύγχρονες διεθνείς κοινωνικές τάσεις, ο Τεκτονισμός με την οικουμενικότητα των ιδεών του, είναι έτοιμος να δράσει για την επικράτηση της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών, ως προοδευτικός θεσμός κοινωνικά πρωτοπόρος, που αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική βελτίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας.

 

    Και ο Ελευθεροτέκτονας θα συνεχίσει να βλέπει με καρτερία την επερχόμενη υποχώρηση των μεταφυσικών ερεισμάτων, ενώ παράλληλα με τον στοχασμό του θα μπορεί να οραματισθεί έναν κόσμο ευτυχή.

 

(Επιστροφή στα Άρθρα)...