Ηθικός Κώδικας του Τεκτονισμού

    Ο ηθικός κώδικας του Τεκτονισμού, βασίζεται στις αρχές της αδελφοσύνης, της φιλανθρωπίας και της υπηρεσίας. Οι Τέκτονες συνδέονται μεταξύ τους, με ένα ιερό συμβόλαιο και είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν ο ένας τον άλλον, σε στιγμές ανάγκης. Αναμένεται επίσης να ζήσουν μια αγνή ζωή, να είναι γενναιόδωροι και φιλανθρωπικοί και να είναι ανεκτικοί και στοργικοί με τους άλλους.

 

(Διαβάστε περισσότερα)...

Διεθνής Μικτός Τεκτονισμός

 

    Κατά τον ρου της παγκόσμιας πορείας της ανθρωπότητας, κάθε ιστορική περίοδος ανέδειξε τα ξεχωριστά εκείνα άτομα που υπήρξαν ελεύθεροι στοχαστές. Εκείνους που με το πνεύμα και την πολιτεία τους συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της κοινωνίας. Εκείνους που έμπρακτα πίστευαν ότι ολοκληρωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν μεριμνά τόσο για το υλικό, όσο και για το πνευματικό μέρος της καθημερινότητάς του, παραμερίζοντας τους όποιους αφορισμούς.

 

(Διαβάστε περισσότερα)...

Η αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα

    Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
(ΠΛ Πολ 514a: Η αλληγορία του σπηλαίου)
 
    Από το παραπάνω απόσπασμα, μπορεί κανείς

 

(Διαβάστε περισσότερα)...

προϋποθεσεισ εισδοχησ

    Ο Τεκτονισμός δέχεται στις τάξεις του ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στην παγκόσμια αυτή αδελφότητα, εφόσον όμως πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(Διαβάστε περισσότερα)...