Ο σκοπός της δημιουργίας και της ύπαρξης του παρόντος ιστοτόπου, είναι η ενημέρωση της κοινωνίας περί του Τεκτονισμού καθώς και των βασικών αρχών αυτού. Οι δημιουργοί του site δεν είναι εκπρόσωποι κάποιας Τεκτονικής δύναμης, ούτε σκοπό έχουν τον προσηλυτισμό αμυήτων. Η έγκυρη και στοχευμένη  ενημέρωση περί των θεμάτων του Τεκτονισμού, μας κατεύθυνε στη δημιουργία και ύπαρξη του εν λόγω διαδικτυακού χώρου.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Τί είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός

Ιστορία του Τεκτονισμού

Θεμελιώδεις Αρχές Τεκτονισμού

Διακεκριμένοι Έλληνες Τέκτονες